Boerderijeducatie

Op onze boerderij ontvangen wij ook schoolgroepen.

Educatie aan jongeren over voedsel en de oorsprong daarvan vormt de basis voor meer aandacht voor duurzame productie en consumptie van voedsel. De zuivelsector geeft invulling aan deze visie door leerlingen te informeren over de gehele zuivelketen: van gras tot glas. Door leerlingen van basisscholen excursies aan te bieden naar melkveebedrijven wordt hen uitgelegd hoe de koe melk produceert en hoe melk daarna wordt verwerkt tot zuivelproducten die zij kennen uit de winkel. Deze informatie wordt ondersteund door lesmateriaal dat in aanloop naar het bezoek wordt verstrekt. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het belang van gezonde voeding thuis en op de basisschool en de rol die zuivelproducten daarbij kunnen spelen.

Scholen ontvangen een uitnodiging van ZuivelNL om met groep 7/8 een bezoek aan de boerderij te brengen. Als voorbereiding op de excursies ontvangen de schoolklassen lespakketten met informatiemateriaal over de zuivelketen.

Platform Boerderij Educatie Nederland.
ZuivelNL maakt deel uit van het Platform Boerderij Educatie Nederland dat bestaat uit dertien regionale samenwerkingsverbanden. De samenwerking bestaat uit boerenbedrijven uit verschillende sectoren die zich richten op het basis, middelbaar en speciaal onderwijs, waarbij kinderen zelf kunnen zien, horen, voelen en beleven waar ons voedsel vandaan komt. De deelnemende partijen binnen het platform hebben met elkaar afgesproken aan welke kwaliteitseisen een bedrijf zich moet conformeren om klassen te kunnen.

Ook boerderij de Kasteelhoeve heeft het keurmerk boerderij educatie in 2017 behaald.

De scholen die zich aanmelden bij ZuivelNL voor een boerderijbezoek kunnen o.a. naar boerderij de Kasteelhoeve. Wij hebben een programma van 2 uur waarbij de kinderen een rondleiding krijgen, ze kunnen zien wat een koe zoal eet wat er allemaal in de stal is en bij kalfjes kijken. Kinderen vinden het een belevenis om op een boerderij rond te lopen maar ook vragen te stellen hoe het reilt en zeilt op een boerderij.

Scholen rondom Voorschoten worden door Boerderij de Kasteelhoeve zelf aangeschreven om in samenwerking met ZuivelNL een bezoek te brengen aan ons bedrijf.

Wil je ook met je schoolklas een keer een kijkje komen nemen op de boerderij dan kan dat je kunt het via ZuivelNL doen of contact opnemen met ons.

info@boerderijdekasteelhoeve.nl
www.zuivelnl.org
www.boerderijeducatienederland.nl