Weidevogels en uilen

Ons bedrijf werkt ook mee aan weidevogelbescherming via natuurvereniging Santvoorde, er worden nesten gezocht van o.a. kieviten en scholeksters. Als er een nest gevonden word, word deze gemarkeerd zodat wij er niet met de tractor en machines overheen kunnen rijden.

Ook zijn er diverse zwaluwnesten in de schuren aanwezig en in de loods is een uilenkast aanwezig.Zwaluwen

In de uilenkast zijn de afgelopen jaren vele nieuwe kerkuilen geboren.