Melkveehouderij

Boerderij de Kasteelhoeve is een melkveebedrijf en pensionstalling voor paarden.
Ons melkveebedrijf bestaat uit 110 melkkoeien, 50 stuks jongvee en 30 schapen.


Rond het landgoed Duivenvoorde hebben wij 90 ha in pacht van o.a. Stichting Duivenvoorde

Onze melkkoeien zijn sinds 2009 gehuisvestigd in een nieuw aangebouwd stuk aan de oude ligboxenstal (1970). De koeien worden met een SAC Futerline melkrobot gemolken.

In het oude gedeelte van de ligboxenstal zijn het oudere jongvee en droge koeien gehuisvest.
In de jongveestal (2000) is het jongste jongvee gehuisvest. De kalfjes tot 3,5 maand staan op stro en de rest op roosters met ligboxen.